HBM 100t-osnovaRoTech proizvodni program, prvenstveno se zasniva na izradi novih balans mašina. Proizvodnja balans mašina izvodi se prema originalnoj dokumentaciji razvijenoj na bazi patentnih RoTech rešenja. Pozicije, podsklopovi i sklopovi mašina proizvode se u sopstvenim pogonima i u saradnji sa kooperacijama. Osnovu programa čini familija univerzalnih industrijskih balans mašina sa izvornom oznakom HBM (Horizontal Balancing Machine), koju dopunjuje numerička odrednica kao pokazatelj maksimalnog masenog kapaciteta mašine (Npr. HBM 3000 Horizontalna Balans Mašina za rotore mase do 3000 kg).


Tabela srb

Struktura balans mašine zavisi direktno od mase i veličine rotora za čije uravnotežavanje je namenjena. Paleta RoTech balans mašina pokriva veliki maseni raspon rotora, od minimalnih 5 g do maksimalnih 100 t . Iz ovog raspona masa jasno se vidi da proizvodni program balans mašina može da zadovolji potrebe svih grana industrije, od precizne mehanike do teške industrije.

Stručnjaci firme RoTech neprestano rade na usavršavanju postojećih modela mašina prateći opšti razvoj tehnike i pojavu novih saznanja na polju rotodinamike. U skladu sa specifičnim zahtevima korisnika, RoTech može da izvrši modifikacije na postojećim mašinama i isporuči opremu prilagođenu posebnim potrebama naručioca. Interne tehničke RoTech norme, kako u proizvodnji, tako i u ekspertskim uslugama zasnovane su na odgovarajućim ISO standardima što garantuje visok izlazni kvalitet.