RoTo Balance

rotobalance (1)

Roto Balance je ručni prenosni, baterijski uređaj namenjen za elementarnu vibrodijagnostiku i uravnotežavanje na terenu uz mogućnost nadzora kompleksnih postrojenja i arhiviranje mernih zapisa.

Opširnije: RoTo Balance

Micro Mon +

micromon plus (3)

Micro Mon + je stabilni, višekanalni, modularni uređaj za merenje dijagnostičkih parametara industrijskih postrojenja (vibracije, br. obrtaja, temperature, pritisak, naponi, deformacije….)

Opširnije: Micro Mon +