Kontrola vibracija postrojenja predstavlja jednu od osnovnih RoTech delatnosti podrške industriji. Kontrola vibracija obuhvata merenje na samom postrojenju, dijagnostiku žarišta vibracija i pripremu protokola za sanaciju uočenih problema i prevenciju havarijskih događaja. Ispitivanja sprovode priznati stručnjaci u oblasti vibrodijagnostike.

 

RoTech krasi izuzetna brzina reakcije na poziv korisnika i efikasna sanacija problema. Maksimalno 24 časa nakon prispelog zahteva, naši stručnjaci su na terenu i izvode ispitivanja na mašinama.

 

RoTech dijagnostika bazira se na primeni ISO normi i procedura, odnosno internih standarda za otvorene oblasti. Jedan od primera je kontrola kvaliteta kotrljajnih ležajeva. Ovde se koriste SKF preporuke, jer je to lider u proizvodnji ležajeva i merne opreme za njihovo ispitivanje. RoTech koristi originalne SKF istrumente za ispitivanje ležajeva. Tehničke preporuke i odluka o načinu sanacije vibracija postrojenja, donose se na osnovu mernih rezultata i dugogodišnjeg iskustva i stručnih kvalifikacija RoTech eksperata.

 

Uravnotežavanje rotora

Vibrodijagnostika

Centriranje

Mašinske korekcije

NDT ispitivanje