Konstruktivno, mašine za balansiranje odgovaraju konfiguraciji rotora koji se uravnotežava. Najčešće su to univerzalne mašine koje se prilagođavaju prečniku rukavca i rasponu rotora. Ukoliko je konfiguracija rotora nestandardna, potrebno je prilagoditi strukturu mašine, pa je to onda kategorija specijalnih mašina. Postupak uravnotežavanja se izvodi do postizanja, standardom ISO 1940, preporučene vrednosti preostale neuravnoteženosti. Radna brzina na mašini za uravnotežavanje treba da bude tako izabrana da omogući prepoznavanje granično malih neuravnoteženosti prema standardu.

RoTech paleta mašina za uravnotežavanje obuhvata:

 • Univerzalne balans mašine
 • Mobilne balans mašine
 • Specijalne balans mašine
Osnovne tehničke karakteristike mašina za uravnotežavanje
 • masivno postolje : Sivi Liv, SL25
 • podesivi merni oslonci: MO1 i MO2;čelični lim
 • Opis pogonskog sklopa:
  • el. motor/invertor – reduktor – (aksijaln zaletanje)
  • el. motor/invertor – (tangentno zaletanje)
 • domen radnih brzina (o/min) ekstremno nizak
 • indeksno praćenje vektora neuravnoteženosti
  • optički enkoder, aksijalni pogon
  • foto ćelija, tangentni pogon
 • ugrađeni senzor : Piezoelektrični
 • kvalitet uravnoteženosti: G1- G6.3, (prema ISO 1940-1)
 • kalibracija sistema: digitalno
 • merna elektronika: RoME 2000 (postaviti link )